Aktywnych userów: 1
Codzienna aktualizacja bazy
Dostęp do archiwum
Ilość zbieranych skryptów118
Proponowanie nowych skryptów
Płacisz raz, codziennie otrzymujesz świeżo zebrane adresy!
1 miesiąc:  30 zł netto  36.9 brutto

Fresh Scraper (serwis dostępny pod adresem internetowym http://freshscraper.i4a.pl) jest własnością firmy Seo Solutions z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Kustronia 4/90.

Podstawowe pojęcia zawarte w Regulaminie:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy dokument regulujący zasady dostępu i korzystania z serwisu.
 2. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie
 3. Serwis - serwis dostępny pod adresem internetowym http://freshscraper.i4a.pl
 4. Administrator - właściciel Serwisu

REGULAMIN

 1. Płatności
  1. Dostęp do Serwisu jest płatny.
  2. Koszt i czas dostępu do Serwisu został wyszczególniony w zakładce "Płatności" Serwisu.
  3. Dostęp do pełnej funkcjonalności konta następuje po jego opłaceniu.
  4. Opłaty za konta nie podlegają zwrotowi.

 2. Funkcjonalność Serwisu
  1. Serwis każdego dnia przeszukuje Internet w poszukiwaniu adresów url i przypisuje je do konkretnych skryptów.
  2. Jeden adres url (na poziomie domeny) nie może być przypisany więcej niż raz do danego skryptu.
  3. Przeszukiwanie Internetu i przypisywanie do skryptu odbywa się automatycznie, co oznacza że nie każdy adres zostanie prawidłowo przyporządkowany.
  4. Użytkownik w ramach swojego konta otrzymuje dostęp do zasobów Serwisu.
  5. Użytkownik, któremu czas opłacenia konta dobiegł końca pozostaje dostęp do zasobów Serwisu zebranych do dnia opłacenia konta włącznie.
  6. Korzystanie z Serwisu oznacza możliwość eksportowania przysługujących zasobów Serwisu do plików csv (z przypisaniem do odpowiednich skryptów) w kilku podstawowych opcjach:
   1. eksport zasobów Serwisu od ostatniego ich pobrania
   2. eksport całości zasobów Serwisu dotyczących konkretnego skryptu lub wszystkich skryptów
   3. eksport zasobów Serwisu z dowolnie zdefiniowanej ilości ostatnich dni dotyczących konkretnego skryptu lub wszystkich skryptów

 3.  
 4. Postanowienia końcowe.
  1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku użytkowania Serwisu ani za straty wynikłe z przyczyn technicznych niezależnych od właściciela i przyczyn losowych.
  3. Administrator zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia wykrytych usterek i przywrócenia dostępu do Serwisu w razie awarii serwera.
  4. Za działanie na szkodę Serwisu konto Użytkownika może zostać zablokowane (jeżeli będzie to możliwe, najpierw Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora).
  5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin.
  6. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących Serwisu.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2015 r.