Aktywnych userów: 1
Codzienna aktualizacja bazy
Dostęp do archiwum
Ilość zbieranych skryptów118
Proponowanie nowych skryptów
Płacisz raz, codziennie otrzymujesz świeżo zebrane adresy!
1 miesiąc:  30 zł netto  36.9 brutto

Fresh Scraper (serwis dostępny pod adresem internetowym http://freshscraper.i4a.pl) jest własnością firmy Seo Solutions z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Kustronia 4/90.

Podstawowe pojęcia zawarte w Regulaminie:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy dokument regulujący zasady dostępu i korzystania z serwisu.
 2. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie posiadająca siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa Polskiego
 3. Serwis - serwis dostępny pod adresem internetowym http://freshscraper.i4a.pl
 4. Administrator - właściciel Serwisu

REGULAMIN

 1. Płatności
  1. Dostęp do Serwisu jest płatny.
  2. Koszt i czas dostępu do Serwisu został wyszczególniony w zakładce "Płatności" Serwisu.
  3. Dostęp do pełnej funkcjonalności konta następuje po jego opłaceniu.
  4. Opłaty za konta nie podlegają zwrotowi.

 2. Funkcjonalność Serwisu
  1. Serwis każdego dnia przeszukuje Internet w poszukiwaniu adresów url i przypisuje je do konkretnych skryptów.
  2. Jeden adres url (na poziomie domeny) nie może być przypisany więcej niż raz do danego skryptu.
  3. Przeszukiwanie Internetu i przypisywanie do skryptu odbywa się automatycznie, co oznacza że nie każdy adres zostanie prawidłowo przyporządkowany.
  4. Użytkownik w ramach swojego konta otrzymuje dostęp do zasobów Serwisu.
  5. Użytkownik, któremu czas opłacenia konta dobiegł końca pozostaje dostęp do zasobów Serwisu zebranych do dnia opłacenia konta włącznie.
  6. Korzystanie z Serwisu oznacza możliwość eksportowania przysługujących zasobów Serwisu do plików csv (z przypisaniem do odpowiednich skryptów) w kilku podstawowych opcjach:
   1. eksport zasobów Serwisu od ostatniego ich pobrania
   2. eksport całości zasobów Serwisu dotyczących konkretnego skryptu lub wszystkich skryptów
   3. eksport zasobów Serwisu z dowolnie zdefiniowanej ilości ostatnich dni dotyczących konkretnego skryptu lub wszystkich skryptów

 3.  
 4. Postanowienia końcowe.
  1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku użytkowania Serwisu ani za straty wynikłe z przyczyn technicznych niezależnych od właściciela i przyczyn losowych.
  3. Administrator zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia wykrytych usterek i przywrócenia dostępu do Serwisu w razie awarii serwera.
  4. Za działanie na szkodę Serwisu konto Użytkownika może zostać zablokowane (jeżeli będzie to możliwe, najpierw Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora).
  5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin.
  6. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących Serwisu.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2020 r.

Polityka Prywatności

Postanowienia Ogólne

Z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą nowe wytyczne w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Reguluje to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane RODO.


Administratorem danych jest Seo Solutions Sandra Krzyżak z siedzibą w Bielsku-Białe przy ulicy Kustronia 4/90, NIP: 5472108546. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. szyfrowany system haseł do kont.

Administracja Danymi

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług - obsługi kont w serwisie (logowanie, automatyczne powiadomienia o statusach usługi) oraz w celu realizacji zamówień Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Korzystając z naszych usług zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane w związku z akcją, jaką podejmujesz. Na przykład dane podane podczas rejestracji w serwisie będą przetwarzane do celu zapewnienia dostępu do funkcjonalności serwisu i kontaktu w sprawach serwisu. Dane podawane podczas zamówienia płatnej usługi będą przetwarzane w celu dostawy usługi jak i w celach rachunkowości. Zapisując się do newslettera dane osobowe będą przetwarzane do wysyłki newslettera. Wysyłając informację przez formularz kontaktowy dane zostaną wykorzystane w celu odpowiedzi na wiadomość.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym celu należy podjąć kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: seosolutions@i4a.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Posiadamy wprowadzoną kontrolę dostępu do danych, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo Osoby/Firmy, z którymi ściśle współpracujemy w związku z możliwością dostarczenia usługi, obsługi serwisu. Możliwi odbiorcy Twoich danych osobowych:

 • Hostingodawca
 • Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
 • Serwis płatności internetowych
 • Biuro rachunkowe
 • Osoby/Firmy współpracujące

Czas przetwarzania danych

Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

Skutki braku podania danych osobowych

brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu, brak możliwość nawiązania kontaktu przez formularz, brak możliwości otrzymywania informacji z serwisu

Pliki Cookies

Nasza witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Na naszej witrynie wykorzystujemy niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu oraz funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia (co może skutkować częściowym lub całkowitym ograniczeniem funkcjonalności serwisu) lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Email kontaktowy:

Kontakt w sprawie polityki prywatności należy kierować na e-mail: seosolutions@i4a.pl